002c.JPG

God, Church, Family, Studies 
To know more about Quality Catholic Education thru Faith, Hope & Charity, kindly visit 

September 15, 2016

A pleasant good morning to each and everyone of you. 
Being great in the eyes of God is not just a matter of having knowledge or having achievement. Bagama’t kung iyon ay ipinagkaloob sa atin, maganda ‘yan at magagamit natin. St. Lorenzo Ruiz would reveal to us three important points in his life na magandang makita natin. 
Ang una, magandang makita natin from Lorenzo Ruiz, ang tinatawag na knowledge of the heart. Yung kaalaman hindi lang sa ulo kundi sa puso. St. Lorenzo Ruiz was not a priest. Hindi siya matalinong businessman. He was a simple altar man. He was a father of three children. He knew what was important. Yung kakayanan niya binigay niya sa Diyos at sa tao. He knew what was important and he knew who was important. And that was ehttps://www.facebook.com/PCS.OfficialPage/?ref=settings#nough for him. 
Yung kanyang effort ginamit niya para ibigay ang kanyang sarili doon sa kanyang misyon at sa pinahahalagahan niya, ang Diyos. At ngayon para sa atin na mga narito, kailangan na tayo, alam natin in our lives, who is important and what is important. Alam natin yung mga hierarchy of values na tinatawag natin. Marami tayong pinapahalagahan. 
Siguro yung iba sa inyo, napakahalaga sa inyo ng inyong ipod. Napakahalaga ng inyong cellphone, napakahalaga ng laptop. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga. Pero ano ba ang mas mahalaga? 
Many times as I speak to students I would always emphasize, especially for Catholic schools, the importance of God. 
Sana tayong nandito, nag-aaral at ‘pag tinatawagan tayong magsimba hindi tayo nagsisimba dahil sinasabi lang sa atin ng parents, ng teachers o ng school. Sana, as you go along in our journey here, kahit kayo’y mga bata, we realize the value of Jesus in our lives, our best friend, our Saviour, the one who takes care of us. Yan ang nakita ni San Lorenzo kaya nagawa niyang magbigay ng kanyang sarili. 
Aside from that, ito’y bahagi ng misyon, makilala’t pahalagahan ang Diyos, at ang ating simbahan. Tayo ay parochial school. We are studying the value of God and our Catholic Church. Sapagkat kayo kapag lumaki, kayo dapat ang magdadala sa mas ikagaganda ng ating simbahan. 
That is why we recommend that all students be actively involved in the Church. Hindi dahil sa sinasabi kundi dahil sa nakikita natin ang halaga na tayo’y bahagi ng simbahan bilang anak ng Diyos.
Pangalawa. hindi lang ang misyon sa simbahan o sa Diyos. Misyon sa pamilya. Kailangan kung paanong masunurin kayo at masipag dito at mapagmahal, ganoon din kayo sa inyong pamilya. 
Students, young as you are, you have a gift in the family. Kaming matatanda, we are expected to give. We are a gift because we provide. We give wisdom. We give guidance. 
Ano ang gift ninyong mga bata sa pamilya? The gift of joy. 
Tandaan ninyo yan. You should make your parents smile. Nagpapangiti hindi nagpapangiwi. We should be a source of joy sa mga bahay natin because we are loving. We are responsible. We are good followers. 
Pangatlo. Bilang estudyante o mag-aaral sa school, our mission is to study. Kaya walang bulakbol. Mabuti walang masyadong malapit na mall dito. Kaya ang mission natin aside from knowing, loving and serving God, and our family and the Church, is to study. ‘Yun ang ating misyon dito. 
“Father, wala ba munang girlfriend o boyfriend?” Wala muna. Ok lang magkacrush pero ang priority, aral. 
Learn to prioritize your studies. Naniniwala ba kayong kayo’y magaganda at guwapo? Listen. Ang tunay na maganda, ang tunay na gwapo hindi natatakot magkaroon ng boyfriend o girlfriend ‘pag medyo matanda na. 
Pag ikaw, nagmamadali ka, insecure ka.
Kaya kapag mayroon sa iyong nagyayaya at sinabi niya “Mahal mo ba ako? Anong sagot mo, “Huwag muna.” 
Kapag sinabi sa iyong “Patunayan mo,” ang sabihin mo, “Maghintay ka.” Tandaan yan. Ang tunay na maganda at gwapo hindi nagmamadali, hindi takot na magkaroon ng boyfriend o girlfriend later on. 
Pag-aaral. Iyan ang paalaala sa atin ng buhay ni San Lorenzo Ruiz: knowing what is important, knowing who is important. 
Pangalawa na alam ni San Lorenzo... Faithfulness. When he was called to give his speedy yes, nang siya’y maging martir, nagawa niya ito because everyday in his life, he was faithful to what is good, to what is valuable. He was faithful to God. Ganoon din dito mga anak. We are called to be faithful upholding the values of God and the Church; upholding what is taught to us by the school. Do it faithfully and you will learn a lot. You will grow becoming faithful. 
Pangatlo na gusto kong bigyang diin sa buhay ni San Lorenzo Ruiz... Courage. Sa spiritual dimension ang tawag dito, Fortitude. Ito’y isa sa mga gifts ng Holy Spirit sa atin. Tapang o lakas ng loob. Sabi ni San Lorenzo, “Kung mayroon man akong isang libong buhay, lahat ipagkakaloob ko sa Diyos.” 
Tayo kaya kaya nating ibigay ang ating sarili sa Diyos? Sa pamilya? Baka ‘pag tinanong ko na kung kaya, alam ko na kung kanino ninyo kayang ibigay ang inyong mga sarili. Kanino? Sa inyong mga crush. Pero anong sabi ko kanina? “Maghintay ka.” 
Courage. Matapang na gawin ang tama. Matapang na magtumpak ng mali. Courage to uphold values. Sa mga barkada, kung ang mga barkada ninyo ang hindi nagtuturo sa inyo ng hindi tama, dapat ang students of PCS ang tatayo at magsasabing ‘hindi tama iyan.’ 
Hindi tamang magbulakbol. Hindi tamang mangopya. Hindi tamang umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam. Hindi tamang ginagabi sa kalye. Hindi tamang puro facebook na lang. 
Seriously, my dear students, ito ang hamon sa atin, you are expected to become model youth. Children outside would always look up to you because you are not only students. You are supposed to be model Catholics... Model Christians… Make yourselves distinct from other students not because you are bright... not because you are talented... but because you have the proper values.
You know who and what is important: God, Church, Family, Studies. 
We are faithful to God, to our school, to our family and we have the courage, the fortitude to do and to stand up for what is right. 
Kaya magpatuloy tayo sa ating pagiging mabuti at masayang estudyante. Uulitin ko ‘pag may humamon sa inyo at yayain kayo at sasabihing ‘Patunayan mo.’ Anong sagot? “Maghintay ka.” 
Palakpakan natin ang Panginoon.

Transcribed by:

MRS. MA.ESTRELLA PILAR O. BECARES
Promotions and Publications Officer